PERHEILLE

functio_perheille

TERVETULOA Terapiapiste FUNctioon!

FUNctiossa työskentelee kolme toimintaterapeuttia, fysioterapeutti sekä perheterapeutti.

Lapsesi on aloittamassa terapian terapiapiste FUNctiossa. Terapiassa leikin ja onnistumisten avulla tuemme lapsen vahvuuksia sekä kokonaiskehitystä, jotta lapsen osallistuminen ja suoriutuminen ikätasoisista toiminnoista mahdollistuu.

Terapia toteutuu maksavan tahon kuntoutuspäätöksen tai maksusitoumuksen mukaisesti. Kuntoutuksen tavoitteet määritellään yhdessä jakson alkuvaiheessa.

Ilmoita terapeutillesi hyvissä ajoin, mikäli olet menossa lapsen kanssa kuntoutussuunnitelman laatimiseen hoitavaan yksikköön. Terapeutti laatii kuntoutuksesta terapiapalautteen, jonka hän toimittaa hoitavalle taholle sekä KELA:an uuden kuntoutuspäätöksen saamiseksi.

Kuntoutukseen liittyvistä matkoista voi hakea Kelalta matkakorvausta. Lapsella on oikeus myös KELA:n maksamaan taksikuljetukseen. Matkakorvauksen omavastuu on 300€ vuodessa, kalenterivuosittain.

  • Odotusajan lapsi on vanhempien vastuulla ja terapiatilaan siirtyminen tapahtuu aina terapeutin kanssa
  • Terapiatiloihin ei ole luvallista siirtyä omatoimisesti
  • Kuljemme FUNctiossa sukkasillaan, jonka vuoksi kengät tulee jättää eteistilaan
  • Käyttehän käsipesulla ennen terapian alkua
  • Halutessasi voit jäädä odottamaan terapian ajaksi. Odotustilassa on käytössä kahvin-/teenkeitto mahdollisuus. Eteistilasta löytyy asiakas wc
  • Sairaan tai sairaudesta toipuvan lapsen paikka on kotona
  • Täi-/kihomatotartunnan aikana terapiaan ei voi tulla
  • Peruutukset tulee tehdä mahdollisimman pian. Kolmannesta peruuttamattomasta käynnistä veloitamme 60 €/kerta
  • Asioinnin harjoittelun ja harrastuskokeilujen kustannuksista vastaa asiakas itse.

Prosessikaavio

Tutustu Terapiapiste FUNction prosessikaavioon (PDF).

Arvot

Kanssakulkijoita sinun perheesi elämässä. Perheen tuki lapsen kuntoutuksessa on ensiarvoista. Meille tärkeää on huomioida perheen voimavarat, vahvuudet ja tulevaisuuden haaveet.

Monitahoisia toimijoita lapsen arjessa. Toimimme yhteistyössä lapsen kanssa työskentelevien aikuisten kanssa ja viemme kuntouttavaa arkea lapsen eri toimintaympäristöihin mm. koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä. Meille on tärkeää osallistua lapsen kuntoutus-ja verkostopalavereihin mahdollistaen niitä ratkaisuja, jotka tukevat lapsen kehitystä.

Joustavia. Tahdomme, että jokainen asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn saamastaan kuntoutuksesta, jolloin on tärkeää suunnitella terapia-ajankohta ja jaksotus lapselle parhaiten sopivaksi.

Lapsilähtöisiä, helposti lähestyttäviä. Meidän mielestä hyvän ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaan kanssa on perusta tulokselliselle kuntoutukselle. Asenteemme on leikkisä ja aidosti läsnäoleva. Tarjoamme syliä sekä iloista huumoria. Asiakkaalle merkitykselliset ja tarkoituksen mukaiset toiminnot mahdollistetaan lapsen motivaation kautta.

Innovatiivisia. Katsomme eteenpäin avoimin silmin ja kehitämme jatkuvasti uusia ideoita. Jatkuva uudelleen kouluttautuminen sekä vanhan tiedon päivittäminen pitää meidän ammattiosaamisemme korkealla tasolla.

SEURAA MEITÄ

© 2021 - Terapiapiste FUNctio
Valokuvat - Sari Reiman ja Aino Reiman