Palvelut

Toimintaterapia - Iloa ja toimintakykyä toiminnasta

Toimintaterapiassa autamme asiakasta onnistumaan hänelle merkityksellisissä ja tärkeissä elämän asioissa. Tuemme asiakasta aina tavalla, joka parhaiten vastaa hänen motivaatiotaan ja kehitysvaihettaan. Haluamme, että muutokset näkyvät asiakkaan arjessa. Siksi me kaikki teemme paljon yhteistyötä kodin, koulun ja päiväkodin kanssa. 

Koira-avusteinen kuntoutus - Koira oman toiminnan tukena

Veeran kanssa työskentelee myös soveltuvuustestattu kuntoutuskoira Hilma. Hilma auttaa vaikeissa tilanteissa, lisää motivaatiota työskentelyyn ja rohkaisee uusien taitojen harjoittelussa. Hilman osaamiseen kuuluu toimintaterapia sekä nepsyvalmennus.

Autismiohjaus - Autismikirjon lapsi perheessä

Autismikirjon lapsi haastaa ympäristöään monin eri tavoin. Näihin pulmiin ratkaisuja voi pohtia yhdessä Tiinan kanssa. Tiinalla on pitkä kokemus autismikirjon kuntoutuksesta ja ohjauksesta. Autismin asiantuntijapalvelun tarkoituksena on antaa tukea, ohjausta ja neuvontaa sinne, missä niitä tarvitaan.

Neuropsykiatrinen valmennus - Arjen hienosäätöä Nepsyvalmennuksella.

Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu nuorille, jotka ovat motivoituneita muuttamaan itse arkensa suuntaa valmentavan työotteen tuella. Tiinan ja Veeran valmennuksessa lähdemme yhdessä pohtimaan ratkaisuja arjen pulmiin. Valmentajina olemme mukana niin koulumaailmassa, kaupungilla kuin kotonakin. Valmennus on mahdollista toteuttaa myös koko perheen kanssa yhteistyössä.

Asiakkamme kertovat