TERAPIAPISTE

FUNCTIO

TUOTTAA

LASTEN JA NUORTEN

TERAPIAPALVELUJA SALOSSA

TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen terapeuttiseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka tarkoittaa että terapiaan tulo tapahtuu lääkärin lähetteellä.

Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisistä toiminnoista ja rooleista, huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista. Toimintaterapiassa vahvistetaan ja kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita lapsi tai nuori tarvitsee selviytyäkseen arjestaan ja parantaakseen elämänlaatuaan.

Tyypillisimpiä lasten ja nuorten toimintaterapian pääteemoja ovat visuaalinen hahmottaminen, karkea- ja hienomotoriset valmiudet ja taidot, leikki, itsestä huolehtiminen, oman toiminnanohjaus, vuorovaikutustaidot, itseilmaisu ja tunteiden säätely sekä ajattelutoiminnot ja muisti.

Terapiamenetelmät terapeutti valikoi lapsen tai nuoren motivaation sekä kehitysvaiheiden mukaisesti, niin että toiminta on sopivan haastavaa ja tuottaa ilon, tyytyväisyyden ja pätevyyden kokemuksia.

Yhteistyö perheen sekä lapsen tai nuoren kanssa työskentelevien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta lapsi tai nuori sekä aikuiset voivat tulla tietoisemmiksi niistä lapsen erityisvaikeuksista ja vahvuuksista, jotka ovat merkityksellisiä muutoksen toteutumiseen sekä etsiä uudenlaisia toimivampia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin arjessa.

Terapiapiste FUNctio, toimintaterapia Salo

SUSANNE

Toimintaterapia Salo, Terapiapiste Functio

Susanne Rättö

Toimintaterapeutti

Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla vuodesta 2003. Olen aiemmalta koulutukseltani Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Toimintaterapeutiksi valmistuin Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2012.

Koulutukset

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op, 2017
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op, 2016
Sosiaalipediatria 3 op, 2014

GAS- Goal attainment scaling 3 op, 2014
Art-Based Methods in Social and Youth Work 10 op, 2011
Päihdetyön peruskurssi 5 op, 2011
Liikeanalyysin perusteet 2 op, 2011
ChiPPa (Child Initiated Pretend Play Assesment Kit), Leikin arviointimenetelmä ja syventävä kurssi 1 op, 2011
Monikulttuurisuus 3 op, 2010
Lasten kognitiivisten valmiuksien dynaaminen arviointimenetelmä (DOTCA-Ch) 1 op, 2010
Seksuaaliterveyden perusteet 3 op, 2010
Sherborne Developmental Movement 2010

Lyhyet 1-3 päivän koulutukset

Kiintymystrauman kohtaaminen ja hoito, 2018
Sensorisen integraation perusteet, 2018
Vakava varhainen traumatisoituminen ja dissosiaatiohäiriöt, 2018
Tenavat tasapainoon, 2018
Zones of Regulation, 2018
Look- Lapsen Oikeus Osallistua Kuntoutukseensa, 2017
Kasvun eväät 2, 2017
Ensiapu 1, 2017
Ludic- Leikki kuuluu kaikille, 2016
Hyvän ja Pahan syli, 2014

Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa, 2014
Haastava käyttäytyminen ja ennaltaehkäisy, 2014
Maltti- tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pienryhmämuotoinen tehostettu tuki (8-11v), 2014
Orientaatiopäivä voimauttavaan valokuvaan, 2014
Mikroilmeet – ja eleet, 2013
Valokuvaterapian perusteet, 2011
Nuoriso-psykiatrian koulutuspäivä, 2011.

TIINA

Toimintaterapia, terapiapiste functio, Tiina Huhtala

Tiina Huhtala

Toimintaterapeutti

Valmistuin Turun Ammattikorkeakoulusta vuonna 2007. Tämän jälkeen olen työskennellyt toimintaterapeuttina eri työnantajilla.

Vuodesta 2009 lähtien olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana ja työskennellyt lasten ja nuorten toimintaterapeuttina. Toiselta ammatiltani olen urheiluvalmentaja.

Koulutukset

Kliinisen havainnoinin koulutus, 2009
Lasten kognitiivisten valmiuksien dynaaminen arviointimenetelmä (Dotca-Ch), 2011
Kognitiiviset menetelmät lasten ja nuorten toimintaterapiassa, 2014
GAS-menetelmä koulutus, 2014
Näkövammaisen lapsen liikkumistaidon tukeminen, 2014.
IPad arjen ja kuntoutuksen tukena, 2014.
Autismin kirjon neurokognitiiviset erityispiirteet ja autistinen ajattelu, 2016.
Leikki kuuluu kaikille, 2016.

 

KRISTIINA

Toimintaterapia Salo, Terapiapiste Functio

Kristiina Huitti

Toimintaterapeutti

Valmistuin toimintaterapeutiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2014.

Aiemmalta koulutukseltani olen terveyden-/ sairaanhoitaja AMK. Valmistuin vuonna 2004, jonka jälkeen olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla eri työnantajilla.

Lyhyet kurssit

Satuhieronta (1 taso)
Sensorisen integraation häiriön orientaatiopäivä
Leikki ja sadutus osana lapsen arkea- koulutus
Päivähoidon liikunta- kurssi

 

HANNELE

Hannele Männistö, Terapiapiste functio

Hannele Männistö

Fysioterapeutti

Koulutukset

Lääkintävoimistelija
Erikoislääkintävoimistelija
Kuntoutusohjaaja (AMK)

 

TILAT

Rauhallinen alue

Terapiapiste FUNction esteettömät tilat sijaitsevat rauhallisen kadun varrella Salon keskustassa.

Esteetön odotustila ja WC

Viihtyisä ja rauhallinen odotustila.

Kaksi terapiasalia

Molemmissa terapiasaleissa on laaja välineistö lasten ja nuorten terapioiden toteutukseen.

Harjoituskeittiö

Kodinomainen keittö arjen toimintojen harjoitteluun.

YHTEISTYÖ

Yhteistyö

Julkisen terveydenhuollon yksikkö on vastuussa lapsen ja nuoren hoidosta, kuntoutustarpeen arvioinnista, kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta. Julkinen terveydenhuolto voi hankkia kuntoutuspalvelut ostopalveluna palveluntuottajilta. Terapiapiste FUNction terapeutit tuottavat julkisen terveydenhuollon kuntoutusta ostopalveluina mm. terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: vsshp.fi

Salon terveyskeskus: salo.fi/terveyspalvelut

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: v-suomenehp.fi

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Terapiapiste FUNction terapeutit toimivat vaikeavammaisten lasten ja nuorten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajina Kelalle. Noudatamme työssämme Kelan avoterapiastandardia 1.1.2015. Myönnettävien kuntoutuspalvelujen tulee perustua julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa on suositeltu asiakkaalle tarpeellinen kuntoutus.

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteena on lapselle myönnetty vammaistuki. Tuen saaminen edellyttää, että lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu perheelle tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen.

Kelalta voi anoa lisäksi kuntoutuksesta aiheutuneita matkakorvauskuluja.

Kela: kela.fi

YHTEYSTIEDOT

Terapiapiste FUNctio

Tehdaskatu 12

24100 Salo

SEURAA MEITÄ

© 2019 - Terapiapiste FUNctio | Studio Luxi