YHTEISTYÖ

functio_yhteistyo

Yhteistyö

Julkisen terveydenhuollon yksikkö on vastuussa lapsen ja nuoren hoidosta, kuntoutustarpeen arvioinnista, kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta. Julkinen terveydenhuolto voi hankkia kuntoutuspalvelut ostopalveluna palveluntuottajilta.

Terapiapiste FUNction terapeutit tuottavat julkisen terveydenhuollon kuntoutusta ostopalveluina mm. terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: vsshp.fi

Salon terveyskeskus: salo.fi/terveyspalvelut

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: v-suomenehp.fi

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Terapiapiste FUNction terapeutit toimivat vaikeavammaisten lasten ja nuorten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajina Kelalle. Noudatamme työssämme Kelan avoterapiastandardia 1.1.2015. Myönnettävien kuntoutuspalvelujen tulee perustua julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa on suositeltu asiakkaalle tarpeellinen kuntoutus.

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteena on lapselle myönnetty vammaistuki. Tuen saaminen edellyttää, että lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu perheelle tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen.

Kelalta voi anoa lisäksi kuntoutuksesta aiheutuneita matkakorvauskuluja.

Lue lisää Kela:n sivuilta.

Fysioterapia ja kuntoutusohjaus

Fysikaalinen hoitolaitos Kuntoutuskolmio vuokraa tiloja Terapiapiste FUNctiolta. Fysioterapian ja kuntoutusohjauksen palveluita tarjoaa lasten ja nuorten fysioterapeutti Hannele Männistö. Yhteystiedot löydät täältä.

SEURAA MEITÄ

© 2020 - Terapiapiste FUNctio
Web - Studio Luxi