YHTEISTYÖ

functio_yhteistyo

Yhteistyö

Julkisen terveydenhuollon yksikkö on vastuussa lapsen ja nuoren hoidosta, kuntoutustarpeen arvioinnista, kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta. Julkinen terveydenhuolto voi hankkia kuntoutuspalvelut ostopalveluna palveluntuottajilta.

Terapiapiste FUNction terapeutit tuottavat julkisen terveydenhuollon kuntoutusta ostopalveluina mm. terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: vsshp.fi

Salon terveyskeskus: salo.fi/terveyspalvelut

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: v-suomenehp.fi

Terapiapiste FUNction terapeutit toimivat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajina Kelalle. Noudatamme työssämme Kelan terapian palvelukuvausta (1.1.2019). Myönnettävien kuntoutuspalvelujen tulee perustua julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa on suositeltu asiakkaalle tarpeellinen kuntoutus.

Kelalta voi anoa kuntoutuksesta aiheutuneita matkakorvauskuluja.

Lue lisää Kela:n sivuilta.

Fysioterapia ja kuntoutusohjaus

Fysikaalinen hoitolaitos Kuntoutuskolmio vuokraa tiloja Terapiapiste FUNctiolta. Fysioterapian ja kuntoutusohjauksen palveluita tarjoaa lasten ja nuorten fysioterapeutti Hannele Männistö. Yhteystiedot löydät täältä.

SEURAA MEITÄ

© 2021 - Terapiapiste FUNctio
Valokuvat - Sari Reiman ja Aino Reiman