TOIMINTATERAPIA

functio_toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen terapeuttiseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka tarkoittaa että terapiaan tulo tapahtuu lääkärin lähetteellä.

Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisistä toiminnoista ja rooleista, huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista. Toimintaterapiassa vahvistetaan ja kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita lapsi tai nuori tarvitsee selviytyäkseen arjestaan ja parantaakseen elämänlaatuaan.

Tyypillisimpiä lasten ja nuorten toimintaterapian pääteemoja ovat visuaalinen hahmottaminen, karkea- ja hienomotoriset valmiudet ja taidot, leikki, itsestä huolehtiminen, oman toiminnanohjaus, vuorovaikutustaidot, itseilmaisu ja tunteiden säätely sekä ajattelutoiminnot ja muisti.

Terapiamenetelmät terapeutti valikoi lapsen tai nuoren motivaation sekä kehitysvaiheiden mukaisesti, niin että toiminta on sopivan haastavaa ja tuottaa ilon, tyytyväisyyden ja pätevyyden kokemuksia.

Yhteistyö perheen sekä lapsen tai nuoren kanssa työskentelevien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta lapsi tai nuori sekä aikuiset voivat tulla tietoisemmiksi niistä lapsen erityisvaikeuksista ja vahvuuksista, jotka ovat merkityksellisiä muutoksen toteutumiseen sekä etsiä uudenlaisia toimivampia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin arjessa.

Terapeuttimme toteuttavat tarvittavaa arviointia osana kuntoutusprosessia terapiassa oleville lapsille.
Kauttamme on mahdollista myös ostaa lasten kokonaiskehityksen arviointipaketteja. Kysy lisää terapeuteiltamme!

SEURAA MEITÄ

© 2021 - Terapiapiste FUNctio
Valokuvat - Sari Reiman ja Aino Reiman