TERAPEUTIT

Toimintaterapia Salo, Terapiapiste Functio

SUSANNE

Toimintaterapia Salo, Terapiapiste Functio

Susanne Rättö

Toimintaterapeutti

Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla vuodesta 2003. Olen aiemmalta koulutukseltani Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Toimintaterapeutiksi valmistuin Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2012.

Lisäkoulutukset

Parent-child interaction therapy (PCIT) traumatisoituneille lapsille, 2021
Selektiivinen mutismi (valikoiva puhumattomuus) Skills training 2021 koulutuksessa
Dialektinen käyttäytymisterapia lastensuojelussa, 2020
Myötätuntokeskeisiä menetelmiä itsekritiikin hoitoon, 2020
Kokonaisvaltainen Rentoutusohjaaja koulutus, 2020
Toiminnan ohjaus toimintaterapiassa, 2020
Ensiapu 1, 2020
Kiintymystrauman kohtaaminen ja hoito, 2018
Sensorisen integraation perusteet, 2018
Vakava varhainen traumatisoituminen ja dissosiaatiohäiriöt, 2018
Tenavat tasapainoon, 2018
Zones of Regulation, 2018
Look- Lapsen Oikeus Osallistua Kuntoutukseensa, 2017
Kasvun eväät 2, 2017
Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op, 2017
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op, 2016
Ludic- Leikki kuuluu kaikille, 2016
Hyvän ja Pahan syli, 2014
Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa, 2014
Haastava käyttäytyminen ja ennaltaehkäisy, 2014
Maltti- tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pienryhmämuotoinen tehostettu tuki (8-11v), 2014
Orientaatiopäivä voimauttavaan valokuvaan, 2014
Sosiaalipediatria 3 op, 2014
GAS- Goal attainment scaling 3 op, 2014
Mikroilmeet – ja eleet, 2013
Valokuvaterapian perusteet, 2011
Nuoriso-psykiatrian koulutuspäivä, 2011
Art-Based Methods in Social and Youth Work 10 op, 2011
Päihdetyön peruskurssi 5 op, 2011
Liikeanalyysin perusteet 2 op, 2011
ChiPPa (Child Initiated Pretend Play Assesment Kit), Leikin arviointimenetelmä ja syventävä kurssi 1 op, 2011
Monikulttuurisuus 3 op, 2010
Lasten kognitiivisten valmiuksien dynaaminen arviointimenetelmä (DOTCA-Ch) 1 op, 2010
Seksuaaliterveyden perusteet 3 op, 2010
Sherborne Developmental Movement 2010.

TIINA

Toimintaterapia Salo, Terapiapiste Functio

Tiina Huhtala

Toimintaterapeutti

Valmistuin Turun Ammattikorkeakoulusta vuonna 2007. Tämän jälkeen olen työskennellyt toimintaterapeuttina eri työnantajilla.
Vuodesta 2009 lähtien olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana ja työskennellyt lasten ja nuorten toimintaterapeuttina. Toiselta ammatiltani olen urheiluvalmentaja.

Lisäkoulutukset

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op, 2017
(Neuropsykiatriset Valmentajat ry yhdistyksen jäsen)
Autismikirjon asiantuntijakoulutus 3 op, 2019
Kuvitteellisen leikin ilo – menetelmäkoulutus 1 op, 2020
Toiminnan ohjaus toimintaterapiassa 1 op, 2020
Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky 1 op, 2019
Sensorisen integraation perusteet 1 op, 2018
Aistikoulutus, 2018 Zones of Regulation – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena 2017
Leikki kuuluu kaikille, 2016
Autismin kirjon neurokognitiiviset erityispiirteet ja autistinen ajattelu 2016
Orientaatio voimauttavaan valokuvaan, 2014
iPad arjen ja kuntoutuksen tukena, 2014
Näkövammaisen lapsen liikkumistaidon tukeminen 1 op, 2014
Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa, 2014
GAS Goal Attainment Scaling 3 op, 2014
Hyvä tiedonhallintatapa potilasasiakirjojen käsittelyssä, 2013
Kinesiology taping: Basic course, 2012
DOTCA-Ch Lasten kognitiivisten valmiuksien dynaaminen arviointimenetelmä, 2010
Sensoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi, 2010
Urheilun Valmentajakoulutus taso 2 4 op 2006
Urheilun Valmentajakoulutus taso 1, 2006.

KRISTIINA

Toimintaterapia Salo, Terapiapiste Functio

Kristiina Huitti

Toimintaterapeutti

Valmistuin toimintaterapeutiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2014.
Aiemmalta koulutukseltani olen terveyden-/ sairaanhoitaja AMK. Valmistuin vuonna 2004, jonka jälkeen olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla eri työnantajilla.

Lisäkoulutukset

Autismin asiantuntijakoulutus 3 op, 2019
GAS -tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä 3 op, 2017
Musiikki terapeuttisessa työskentelyssä, seminaari (tulossa 2020)
Kuvitteellisen leikin ilo- menetelmäkoulutus 1 op, 2020
Toiminnanohjaus toimintaterapiassa 1op, 2020
Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky 1op, 2019
Sensorisen integraation perusteet (A-osa) 1 op, 2018
Aistikoulutus, 2018
Tenavat tasapainoon- koulutus, 2018
Lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus -käytäntö lapsen kuntoutumiseen (7h), 2017
Zones of Regulation – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, 2017
Satuhieronta (1 taso), 2015
Leikki ja sadutus osana lapsen arkea- koulutus, 2006
Päivähoidon liikunta- kurssi, 2006.

SARI

Toimintaterapia Salo, Terapiapiste Functio

Sari Reiman

Perheterapeutti, psykoterapeutti

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja ET perheterapeutti (2001). Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta suoritan vv. 2019-2021. Omaan pitkän kokemuksen lastenpsykiatrisesta poliklinikkatyöstä, johon liittyen olen suorittanut useita menetelmäkoulutuksia.
Olen toiminut valokuvaterapeuttisten menetelmien kouluttajana vuodesta 2018 alkaen.

Lisäkoulutukset

Erityistason perheterapiakoulutus, 2001
Psykoterapeutin ammattinimike, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, 2001
Varhainen vuorovaikutus ja sen hoito, syventävä seminaari psykoterapeuteille (28 pv), 2009
Valokuvaterapian peruskurssi (5 op), 2010
Valokuvaterapian erikoistumisopinnot (30 op), 2014
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (20 op), 2016
Monikulttuurinen työ -kohtaaminen ja mielenterveyden edistäminen psykiatrisessa maahanmuuttotyössä, (3pv), 2017
Narrative Exposure Therapy, NET (3 pv), 2016 EBTS-leader (10 ECTS-units), 2018
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus, 2019-2021.

SEURAA MEITÄ

© 2020 - Terapiapiste FUNctio
Valokuvat - Sari Reiman ja Aino Reiman