PERHETERAPIA

functio_perheterapia

Perheterapia

Perheterapiaan voi hakeutua tilanteissa, joissa perheenjäsenten välinen vuorovaikutus on erilaisista syistä kuormittunutta. Perheterapia tarjoaa mahdollisuuden yhdessä pohtia ja ymmärtää tilanteita ja nostaa esiin kunkin perheenjäsenen yksilöllisiä kokemuksia. Perheterapiassa voi löytää uusia merkityksiä ja uusia voimavaroja arkeen.

Perheenjäseniä tavataan heidän itse määrittämissään kokoonpanoissa (koko perhe, aikuiset, lapset), yleensä noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Perheterapiaan voidaan keskustelun ohella liittää erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja tehtäviä kuten esim. valokuvan käyttöä (ks. valokuvaterapeuttiset menetelmät).

SEURAA MEITÄ

© 2021 - Terapiapiste FUNctio
Valokuvat - Sari Reiman ja Aino Reiman