NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus Salo, Terapiapiste Functio

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (Nepsy-valmennus) on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, kuten mm. tarkkaavuuden- ja keskittymisen häiriöt, asperger, kielenkehityksen häiriöt.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tarkoitus on ohjata ja tukea asiakasta löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan ja myönteisiä tunnekokemuksiaan. Asiakasta autetaan löytämään omat vahvuutensa ja oma myönteinen elämänpolkunsa. Valmennuksessa tuetaan asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja myönteisten ajatusten vahvistumista. Erityisesti valmennuksella tuetaan asiakkaan toiminnanohjauksen taitoja, sosiaalisiataitoja ja itsetuntoa.

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrinen valmennus perustuu valmentajan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja arvostavaan kohtaamiseen. Tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan elämäntilanteeseen sopiviksi. Valmennuksessa käytetään niitä menetelmiä jotka hyödyttävät asiakasta, muun muassa dialogisuutta, ongelman uudelleen määrittelyä, narratiivisuutta sekä erilaisia ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia menetelmiä.

Valmentaja toimii asiakkaan koko lähiverkoston kanssa huomioiden eri toimintaympäristöt, muun muassa koti, koulu, harrastukset. Valmentaja voi tarvittaessa myös auttaa ja opastaa asiakasta hakeutumaan tarpeellisten palveluiden piiriin. Mitä nuoremmasta asiakkaasta on kysymys, sitä enemmän valmennusprosessissa ovat mukana hänen vanhempansa ja muu lähipiiri.

Neuropsykiatrinen valmentaja ei ole suojattu ammattinimike. Neuropsykiatriset Valmentajat ry on laatinut koulutuksia koskevat laatukriteerit ja yhdistyksen jäseneksi pääsee vain kriteerit täyttävän koulutuksen suorittanut.

SEURAA MEITÄ

© 2021 - Terapiapiste FUNctio
Valokuvat - Sari Reiman ja Aino Reiman